Tips før du kjøper utleiebolig

Sitter du med ekstra penger på konto, og ønsker å investere i utleiebolig? Det kan absolutt være en god investering, som over lengre tid kan gi deg god avkastning – i alle fall historisk sett. Nå er det aldri noen som vet hvordan boligmarkedet vil se ut i fremtiden, men alt tyder på at det å investere i en utleiebolig sjeldent er noe tapsprosjekt. Her kommer vi med tips til hva du bør tenke på før du eventuelt kjøper en utleiebolig.

Analyser markedet

Hvor skal du kjøpe utleiebolig? Er det nødt til å være i nabolaget ditt, eller kan du tjene mer på å kjøpe i en annen by? Det er helt klart at det er i landets hovedstad Oslo at boligprisene er høyest, og et veksten er størst. Følgelig kan det være mest å tjene på å investere i utleiebolig her. Men prisforskjellene er store på tvers av områdene, og det samme gjelder for øvrig også leieprisene. Følgelig gjelder det å gjøre en analyse av de ulike områdene i byen man skal kjøpe i – både på kjøpsprisen og forventet leieinntekt.

Skal man kjøpe 1-, 2- eller 3-roms? Hva vil være mest lønnsomt i forhold til kvadratmeterprisen ved kjøp, og ved antatt leiepris? Det er ikke alltid slik at det er 3-romsen som vil gi deg størst fortjeneste både i form av leieinntekt og verdiøkning, så her må man også vurdere leilighetens størrelse når man skal kjøpe utleiebolig.

Boligens standard

Hvor god stand boligen er i må naturligvis også vurderes, selv om mange kanskje ikke vil være like nøye ettersom de ikke skal bo i boligen selv. Dog kan det i gamle boliger dukke opp mye som må fikses, og når titusenene begynner å løpe på grunn av at leietakeren klager på standarden, så forsvinner fort en del måneder av inntektene du hadde sett for deg på utleien. Et alternativ kan være å kjøpe splitter ny leilighet, men en ulempe her er at det kan ta tid før man kommer i gang med utleien, samtidig som den store fordelen naturligvis er at man slipper å tenke på oppussing og den slags.

Når man har utleiebolig må man uansett regne med enkelte utgifter igjennom årene. Normal slitasje påvirker rom som bad, kjøkkenet, strømnettet og overflater i hjemmet. Utgifter til oppussing og lignende må derfor tas med i budsjettet når man skal sette seg opp et regnestykke på hvor mye man faktisk kan tjene på utleiebolig.

Eksempel på inntjening av utleiebolig

Hvor mye man vil tjene på utleiebolig vil naturligvis avhenge av markedet man leier ut i, rentenivå samt mer til. I hovedstaden ligger gjennomsnittlig leiepris (2016) på knappe 12 000 kroner. Kjøper man en sekundærbolig til gjennomsnittspris i samme by, så er kjøpsprisen på rundt 3,5 millioner kroner. Med 30% egenkapital (anbefales for deg som kjøper den andre boligen) vil du ha rundt 5000-6000 kroner i renteutgifter hver måned. Plusser man på et par tusen ekstra i felleskostnader, så vil man fortsatt sitte igjen med 4000-5000 kroner i rene inntekter hver måned på leien – eller rundt 55 000 kroner i året.

Man blir nødt til å skatte en knapp fjerdedel av leieinntektene (senkes til 22% i 2017), som gjør at man trolig sitter igjen med i overkant av 40 000 kroner i ren inntekt. Da har vi ikke tatt med eventuelle utgifter til oppussing og lignende, men vi har heller ikke regnet med potensiell verdiøkning på leiligheten. Uansett vil det med dagens gunstige og lave rentenivå være mulig å tjene inn nesten det dobbelte av renteinntektene i husleie, og spesielt i de store byene vil det være gunstig å være utleier.