Fordeler ved refinansiering av forbrukslån

Refinansiering av boliglånet er noe mange gjør relativt ofte, for å sikre best mulig rente og betingelser. På forbrukslån er refinansiering imidlertid ikke så vanlig, på tross av at det er flere gode grunner til dette, ikke minst økonomisk.

Det er mye å spare på å refinansiere

Den kanskje viktigste grunnen til å refinansiere din usikret forbruksgjeld er at du sparer penger. Ikke bare vil et større lån normalt gi deg en noe lavere nominell rente enn et lite lån, du vil også kunne spare mye på de månedlige gebyrene. En viktig faktor til at forbrukslån har så høy effektiv rente som de har, er at de ofte er plaget med et høyt månedlig termingebyr, altså et gebyr som legges oven på selve avdraget på lånet, og som går direkte til banken. Har du fem forbrukslån, betaler du fem termingebyrer hver måned. Refinansierer du lånene og slår dem sammen til ett, betaler du bare ett månedlig termingebyr.

Som et eksempel kan vi ta utgangspunkt i et relativt moderat termingebyr på 50kr. Dette er gjennomsnittlig for bransjen idag og ikke unormalt høyt. Har du fem forbrukslån hver med et termingebyr på 50kr., betyr det at du betaler 250kr. I måneden, tilsvarende 3.000kr. I året bare i termingebyr. Slår du sammen lånene til ett stort lån, har du plutselig redusert det månedlige beløpet du må betale i termingebyr til 50kr., altså en besparelse på hele 2.500kr. I året.

Bedre oversikt over egen økonomi

De fleste kjenner sikkert til følelsen av ikke helt å ha oversikt over hva pengene går til, og av en eller annen merkelig grunn er det alltid tomt på kontoen mot slutten av måneden. Har du flere forskjellige forbrukslån og kanskje et par kredittkort i tillegg, får du regninger på alle disse hver måned, og det gjør det ikke akkurat enklere å holde oversikten. Refinansierer du alle dine smålån i ett større lån, får du bare en månedlig faktura og en forfallsdato å huske på. Dette gjør det mye enklere å ha kontroll og din privatøkonomi blir automatisk mer ryddig og oversiktlig.

Benytt sjansen til å bli ferdig med lånet raskere

Når man refinansierer lån er motivasjonen som regel å spare penger, siden det månedlige avdraget blir mindre. Dette er en gyllen sjanse til å bli raskere ferdig med nedbetaling av gjelden og dermed spare ennå mer penger. Frem for å godta den månedlige avdragsstørrelsen som banken foreslår, kan det være lurt å justere dette opp så du betaler like mye i avdrag etter refinansieringen, som du gjorde tilsammen på alle dine tidligere smålån. Husk at banken ikke har noen interesse i at du betaler ned lånet raskt, jo lengre tid du bruker på nedbetalingen, desto mer penger vil banken tjene, men banken kan ikke nekte deg å øke størrelsen på avdragene.

Hvordan refinansierer man forbruksgjeld?

Det aller første du bør gjøre hvis du vurderer å refinansiere din forbruks- og kredittkortgjeld er å skaffe deg en komplett oversikt over alle dine lån og hvor mye du skylder på hvert enkelt av dem og hvilke rentebetingelser du har på lånene. Dette er viktig både for at du kan beregne hvor stort et refinansieringslån trenger å være, men også for å sjekke hva du betaler i rente på lånene. I de fleste tilfeller vil du kunne spare penger på å refinansiere, men det er ikke alltid slik og har du et forbrukslån som allerede har en lav og konkurransedyktig rente og lave gebyrer, er det ikke sikkert det er penger å spare på å refinansiere dette.

Når du vet hvor stort et beløp du trenger for å refinansiere alle lånene dine og slå dem sammen til ett, er tiden inne for å sjekke mulige tilbydere av et lån som passer til deg. Du kan i prinsippet benytte et hvilket som helst forbrukslån for å refinansiere tidligere lån, men det finnes en del banker som tilbyr egne lån spesialtilpasset refinansiering. Disse har i noen tilfeller en litt lavere nominell rente enn et ordinært forbrukslån av samme størrelse, men den viktigste forskjellen er at banken kan ta på seg jobben med å innfri dine gamle lån. Du sender bar en liste over lånene som skal nedbetales til banken, så sørger de for resten, uten at du trenger å gjøre noe mer. Rent praktisk vil du aldri få utbetalt refinansieringslånet til din bankkonto, det går direkte fra banken til dine tidligere kreditorer.

Alternativer

Et usikret lån vil alltid være dyrere enn et lån med sikkerhet så selv om det kan være penger å spare på å refinansiere smålån ved hjelp av et nytt usikret forbrukslån, kan det være ennå mer å spare på å refinansiere med et lån med sikkerhet. For de fleste betyr dette lån i egen bolig. Har du tilstrekkelig egenkapital i boligen din, vil det normalt ikke være noe problem å få banken din med på å øke det eksisterende boliglånet noe, eller innvilge et nytt lån med pant i boligen, som du kan bruke til å nedbetale dine forbrukslån og kredittkortgjeld. Du bør selvsagt sikre deg at dette ikke får innflytelse på renten på ditt eksisterende boliglån. Dette kan for eksempel skje hvis du med det nye lånet plutselig bikker over 60 eller 80% belåningsgrad på boligen. I slike tilfeller bør du gjøre en nøye beregning på hva som faktisk lønner seg best, refinansiering med pant i boligen eller refinansiering via et usikret forbrukslån.